MAROT Prečistači

objavljeno u: CFCAI, Silosi i sušare | 0

Vrhunski svjetski prečistači sa tradicijom dužom od 200 godina!!

Ovisno o potrebama korisnika prečistači se izrađuju u raznim izvedbama

 • Predčišćenje, korištenjem sita uklanja krupne nečistoće pri viskom kapacitetima, a prije sušenja, skladištenja ili finog čišćenja

Slika2

 • Prečistač, grader, koristi sita i aspiraciju te uz rotaciona sita pruža veće mogućnosti na izlazu zrna

Slika3

 • Model za gradaciju koristi sita kako bi se što precznije odredila i selektrirala veličina zrnaSlika4
 • Aspiracijska komora koristi protok zraka za uklanjanje lakih nečistoća iz zrna

Slika5

 

 • Protuprašni sistem dolazi uz različite modifikacije za protok zraka, može se koristiti i direktno prilikom aspiracije

Slika6

 

Veliki izbor modela za različite namjene i tipove korisnika:

 • Modeli za manja gospodarstva i sjemensku proizvodnju u rasponima od 1-70t/hSlika7
 • Modeli za industrijsku upotrebu od 100-500t/h

Slika8

Neki od najprodavanijih standardnih modela prečistača:

 • 100 – 200t/h Prečistač ,grader sa sitima Ø1260 (opcija sa 3 ili 4 sita) i aspiracijskom komoromSlika9

 

 • 200 – 500t/h Prečistač ,grader sa sitima  Ø1610  (opcija sa 3 ili 4 sita) i aspiracijskom komoromSlika10

 

Prednosti i poboljšanja kod Marot prečistača

 • Okruženje i sigurnosni propisi poput sustava zračne recirkulacije zadovoljavaju sve EEC propise

Slika11

 

 • Svi ugrađeni materijali usklađeni su sa svjetskim EEC normama i ATEX standardnim

Slika12

 • Oprema koju je lako instalirati i u već postojeće sisteme ili proizvodne procese