Texture Analayser

objavljeno u: Analizatori teksture, STABLE MICRO SYSTEMS | 0

Dobro došli u svijet analizatora teksture!!

 • Vlastite laboratorijske analize
 • Namjenski softver
 • Izravna veza sa sveučilištima i istraživačkim institucijama
 • Najobuhvatniji spektar analiza i projekata u svijetu
 • Globalna mreža prodaje i servisa
 • Instrument sa jedinsvenim mogućnostima
 • Prihvaćanje svjetskih standarda
 • I još mnogo više….

TA.XT.plus Texture Analayser

preuzmi (4)

Najpopularniji jednostupni analizator teksture za univerzalnu primjenu

 • Kapacitet sile: do 50 kg
 • Raspon brzine: 0.01 – 40mm/s
 • Maksimalno prikupljanje podataka: 500 pps

TA.HDplus Texture Analayser

tahdplus-3pb

 • Kapacitet sile: do 750 kg
 • Raspon brzine:  0.01 – 40mm/s
 • Maksimalno prikupljanje podataka: 500 pps

TA.XT express Texture Analayser

express-cutout

 • Kapacitet sile: do 10 kg
 • Raspon brzine:  0.01 – 10mm/s
 • Maksimalno prikupljanje podataka: 400 pps